Nada dice amor como algo directo del horno El día de San Valentín es el único día del año donde puedes impresionar a la persona que amas con algo pecaminoso y delicioso hecho en tu propia cocina Con esta receta, confía en mí, el día de San Valentín será un día para recordar Tortas de lava de chocolate Recetas y comidas fáciles y rápidas Tortas de lava de chocolate Estás son espectaculares y decadentes

Esencialmente son una torta tipo budín Es torta por afuera y salsa de chocolate derretido por dentro Absolutamente divinas En el bol hay 350 gr. de chips de chocolate amargo No son totalmente amargas, como las de 70% cacao Son semi amargas Puedes usar chocolate de leche si prefieres Pero personalmente creo que debes usar amargo

Realmente creo que le agrega un sabor Esto se hace con una olla con agua y un bol de vidrio encima Asegúrate que el bol no esté en contacto directo con el agua Sino el chocolate se quemará Debes permitir que el agua hierva para que el chocolate se derrita El chocolate se ha derretido y está muy suave No se tú pero esto me da ganas de amor

Ahora solo debemos sacar el bol del calor Lo dejemos a un lado a esperar que se enfríe Mientras hacemos la otra parte Tengo unos pequeños moldes para hornear de cerámica y les puse un poco de mantequilla en los lados y en la base A eso voy a agregar círculos de papel mantequilla, para que se peguen al fondo Esto previene que la torta se pegue a la base Si no haces esto, las tortas no saldrán del molde

Ahora solo debes dejar los moldes en otra parte Y poner la bandeja en el horno a 200ºC Vamos a precalentar el horno y la bandeja también debe estar caliente porque ayudará a cocinar la base de las tortas La bandeja al horno y avanzamos con la mezcla para la torta Tenemos 50 gr. de mantequilla ablandada A eso voy a agregar media taza de azúcar glas y una cucharadita de vainilla

Vamos a revolver esto hasta que esté suave Ya está todo junto Vamos a agregar 4 huevos, uno a la vez Luego vamos a seguir mezclándolo hasta que todos los ingredientes estén integrados Los huevos ya están integrados, agregamos 14 de taza de harina Harina normal Revuelve para integrarla Y por último, prepárense

Duchovn obchzen

Duchovní obcházení je rakovina duchovního světa. Je to nemoc která se rozbujela jak v duchovních tak neduchovních kruzích. Duchovní obcházení je akt používání duchovní víry k vyhýbání se neuspokojeným potřebám, hluboké bolesti a nevyřešeným ranám. Duchovní obcházení je forma vyhýbání se. Protože je to forma vyhýbání se, je to forma odporu. Duchovní obcházení je v podstatě stinná stránka duchovnosti. Duchovní víra jakékoli duchovní tradice, ať je to křesťanství, hinduismus, buddhismus, nový věk, islám �i dokonce svépomoc může poskytnout dostate�né ospravedlnění pro život ve stavu neautenti�nosti. Všechny mohou poskytnout ospravedlnění pro vyhýbání se nechtěným aspektům lidských pocitů a stavu bytí ve prospěch toho co �lověk považuje za více osvícený stav. Dokonce to obecné, jednomyslně oblíbené r�ení quot;Zůstaň klidný a pokra�uj.quot; je oslavou duchovního obcházení.

Některé příklady duchovního obcházení zahrnují: fobie ze strachu, přehnané odpoutání se, emocionální otupělost a potla�ení emocí, slepý �i přehnaně tolerantní soucit, slabé �i příliš propustné hranice, používání kognitivního myšlení pro únik emo�ním pocitům, vysilující úsudek o lidské negativitě a stinných stránkách, znehodnocování osobního v porovnání s duchovním, vyhýbání se fyzickému každodennímu životu, iluze o přemístění se do vyššího stupně bytí, a můj osobní nejméně oblíbený přehnané zdůrazňování spojení s pozitivním do té míry, že je zde vysoká míra odporu ke všemu negativnímu. Každá duchovní praxe a tradice propaguje jejich férový podíl na duchovním obcházení.

Například katolická zpově�, která má pouze smýt hříchy a bez námahy změnit ně�í chování. Buddhova před�asná transcedence způsobující chování �lověka jako by byl nad a daleko za komplikovaností každodenního dramatu, kdy pravda je, že není. Křesťanská bezpodmíne�ná láska, kdy se �lověk ztotožňuje s láskou, která je falešná a říká quot;miluji jequot;, když k nim ve skute�nosti chová předsudky a odpor a jen si přeje, aby se nau�il je milovat. Meditace je také �asto používána k vyhýbání se nepříjemným pocitům a nevyřešeným životním situacím. Pro ty, kteří odmítají své osobní pocity �i rány, medita�ní praxe posiluje tendenci k odlou�ení, odtažení a mezilidské vzdálenosti. Použití duchovních drog může být nástroj k vyhýbání se tomu, abychom si zašpinili ruce prací na vyřešení emocionálních problémů. Je jednodušší trávit �as v pozměněném stavu vědomí, než trávit �as vystavením se své bolesti

a v duchovní komunitě se žádná forma duchovního obcházení nestala tak rozšířenou chorobou jako pozitivní zaměření. Zde je hlavní příklad duchovního obcházení. Osoba A cítí obrovskou míru viny a zármutku, protože její vztah právě skon�il. Osoba B se cítí nepříjemně kvůli těmto intenzivním emocím. A tak chce pomoci osobě A, aby se pokusila vyhnout se těmto bolestným pocitům. Osoba B řekne osobě A, že vytváří svou vlastní realitu a proto má jen přestat myslet na to na co právě myslí a cituji quot;Bu� místo toho pozitivní.quot; Nejen, že toto odsoudí tyto myšlenky, které jsou myšleny osobou A, a tedy ji zostudí, ale také to vyžaduje udělat něco, �eho není schopná. Skákání z �istě negativního myšlení do �istě pozitivního není možné ve vesmíru, v němž žijeme. Je to příliš rozsáhlá vibra�ní mezera. Pozitivní myšlenky se nepropojí s negativními myšlenkami, které právě myslíte. Jsou mimo váš vibra�ní rozsah. Takže předpokládat, že někdo sko�í z �istě negativního místa do �istě pozitivního místa, je jako žádat jej o to aby udělal něco, �eho není schopen.

Výsledek je, že osoba A se cítí zostuzena a bezmocná vů�i svým vlastním myšlenkám, cítí, že tam kde je to není v pořádku. Je zde velký rozdíl mezi tím být autenticky pozitivní a mezi tím vnucovat pozitivitu proto, abychom se pokusili vyhnout se negativitě. V dnešním světě máme velmi málo tolerance k zpracování naší vlastní bolesti, upřednostnili bychom užití léku. A hle, duchovnost se stala svou vlastní vyhýbající se strategií. Když se odvrátíme od své bolesti nebo od toho kdekoli se právě nacházíme, nakonec se vyhýbáme sami sobě a bráníme se sami sobě. To zajistí, že my a ten konkrétní problém, může pokra�ovat ve zjevování se v našich realitách. To znamená, že ten problém bude pokra�ovat v jeho odrážení se tím, že se stane o�ividným a pak více o�ividným a pak ještě více o�ividným, dokud nebudete mít možnost se mu vyhnout. Autenticita je nejvyšší stav pro duchovního praktikanta.

Ve skute�nosti v nastávajících letech se autenticita stane náhradou osvícení jako pravdivý cíl duchovní praxe. Když používáme spiritualitu pro kamuflování našich problémů a vyhýbání se jim, používáme cíl duchovní transcedence abychom se pokusili vzty�it se nad syrovost, komplikovanost a reálnou stránku lidského života před tím, než jsme jí plně �elili a usmířili se s ní. Toto může být nahlíženo jako před�asná a falešná spirituální transcedence. Je to jedno z nejvýznamnějších nebezpe�í �i rizik povolání na spirituální cestě. Duchovní obcházení není jen otravný aspekt spirituality, je extrémně nebezpe�ný. Pro� je tak nebezpe�ný? Zaprvé je nebezpe�ný protože vytváří rozštěpení uvnitř �lověka. Spirituální cesta je myšlena jako cesta znovuintegrace, má vás přivést do stavu celistvosti uvnitř a vás samotných,

Category:

Dejar la Marihuana

Leave a Reply