The other day i was in california me and mi bredrin a drive pon the highway when some police come our way and say Pull over pon the hard shoulder The officer said to my bredrin Do you have any Marijuana in the car? My bredrin said yes officer I do I have a ounce or two Then he showed the officer a card and the officer said ok be on your way and have a good day mi say to mi bredrin a what kind of card that you a diplomat.

Him said no macka b its my medical marijuana card fi mi asthma You see as soon as me reach back a England mi go to the mi say cha Give me the card like the them abroad Mi seh mi want a medical marijuana card A di medicine we hold inna high regard Mi seh mi want a medical marijuana card Mi seh its good for the Asthma Multiple sclerosis and it good fi the Cancer Good for migraine and it good fi Glaucoma Good pain reliever and the stress and Myeloma.

Cha well anyway mi seh mi go a di Mi tell him bout the medical Marijuana Mi tell him bout the card inna California Them have it in America how come it nuh on ya Well anyway doc you see mi a get older And mi find mi have a little pain in mi shoulder It help fi massage it and go to the sauna Another pain reliever is the Marijuana You know seh a nuh lie doc you know mi a nuh faker.

Just give me the card give me the paper only this morning mi get this headache ya Me need some medicine from Jamaica Give me the card like the them abroad Mi seh mi want a medical Marijuana card A di medicine me hold inna high regard Mi seh mi want a medical Marijuana card Mi tell him about my affliction Then him get the pen and him a write the prescription Don’t give mi no pill that is addiction Mi really want the herb but mi nuh want the conviction.

The tell mi seh him know the herb a di cure man We have some inna the chemist but don’t tell no one Don’t feel no way doc i don’t want your one Mi have mi own a come from Westmoreland Give me the card like the them abroad Mi seh mi want a medical Marijuana card A di medicine me hold inna high regard Mi seh mi want a Medical.

Well i’m not joking marijuana is not just for smoking A di real medicine fi we You can smoke it eat it rub it or drink it as tea (oooo weee) People not taking it just fi di thrill They prescribe Marijuana for the terminally ill Good fi di stress man it help you fi chill Drink it or you smoke it man you take it as you will Pharmaceutical dem nuh like dat still All dem want you do is take pill pill pill.

Parkinsons Disease tremor control

Polskie napisy dziki portalowi medycznamarihuana Polskie napisy dziki portalowi medycznamarihuana W zwizku z informacj, e posowie wspieraj wniosek, aby zalegalizowa marihuan na uytek medyczny postanowiem nagra ten film, eby pokaza wpyw zaywania marihuany na moje drenie. Choruj na chorob Parkinsona o wczesnym pocztku, na ktr zastosowano u mnie zabieg chirurgiczny gbokiej stymulacji mzgu, ktry dobrze radzi sobie z maskowaniem moich objaww, ale na potrzeby tego wideo wyczyem mj DBS, wic to co widzicie to moje parkinsonowe drczki.

Bez absolutnie adnych lekw. Nie toleruj lekw przepisywanych na chorob Parkinsona. Sprawiaj, e czuj si ekstremalnie le. To co zrobi teraz, to sam zaordynuj sobie troch marihuany, a pniej wrc po 2030 minutach, eby pokaza wam rnic. Ok, mino 20 minut od momentu, kiedy podaem sobie ok. 30mg marihuany.

Czyli ma szczypt, zayt za pomoc waporyzatora. Jak widzicie moje drczki bardzo si uspokoiy, W zasadzie s prawie zupenie pod kontrol. Uczucie ulgi jest obezwadniajce. Poza uspokojeniem mojego drenia, s jeszcze jeden czy dwa symptomy, na ktre marihuana wpyna pozytywnie.

Category:

Dejar la Marihuana

Leave a Reply